To kolejny miesiąc wzrostu, bo w maju sprzedaż zwiększyła się o 1,7 proc. w ujęciu rocznym. W ujęciu miesięcznym dane dla Polski wyglądają jeszcze lepiej – sprzedaż detaliczna w naszym kraju wzrosła o 3,3 proc.

Jak Polska wygląda na tle Unii Europejskiej? W całej UE sprzedaż w ujęciu miesięcznym zwiększyła się o 5,2 proc., natomiast w ujęciu rocznym wzrosła o 1,3 proc.

Jak zauważają badacze Eurostatu czerwiec był miesiącem, w którym w wielu państwach łagodzono obostrzenia służące powstrzymywaniu epidemii COVID-19. Przy analizie informacji podawanych przez Eurostat warto pamiętać, że dane obejmują w tym przypadku także najmniejsze firmy, czyli takie, które zatrudniają poniżej 10 pracowników – chodzi o małe, rodzinne sklepy. Nie obejmują z kolei sprzedaży samochodów.