Stan faktyczny

Istotą sporu dotyczyła tego czy jeżeli przedsiębiorca otrzymuje wygraną w konkursie, o którym stanowi art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU, to wygrana ta powinna zostać opodatkowana 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od dochodu (przychodu) z tego tytułu, czy też powinna podlegać sumowaniu z innymi przychodami z działalności gospodarczej, o których stanowi art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 ust. 1 i 2 pkt 8 PDOFizU i podlegać opodatkowaniu według zasad ogólnych według skali lub zgodnie z wyborem przedsiębiorcy podatkiem liniowym.

W ocenie podatnika (przedsiębiorcy), w przypadku udziału w przedsięwzięciu spełniającym wymogi przypisane konkursowi, otrzymane przez niego nagrody stanowią przychód z konkursu, a tego rodzaju przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%, niezależnie od tego, czy uzyskał go jako przedsiębiorca czy osoba fizyczna.

W ocenie organu podatkowego, tylko wgrane otrzymane przez uczestników konkursów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej, stanowią przychód z innych źródeł, o której mowa w art. 20 ust. 1 PDOFizU opodatkowany 10% podatkiem. Zatem przedsiębiorca zobowiązany jest uwzględnić w przychodach w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody od nagród wygranych w tych konkursach.

Sąd I instancji powołując się na wyroki NSA, podzielił stanowisko podatnika. Stwierdził, że jeśli podatnik bierze udział w konkursie, to wygrane otrzymane przez niego stanowią przychód z tytułu udziału w konkursie, niezależnie od tego, jakie są pozostałe źródła jego przychodów.

Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Stanowisko

Rozpoznając sprawę, NSA stwierdził, że skoro w analizowanej sprawie świadczenie odbywa się wyraźnie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, to należy takie przychody tak też klasyfikować. Nie zgodził się zatem z sądem I instancji i jego wyrok uchylił. W ocenie NSA, tylko nagrody otrzymane przez uczestników konkursów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi pozarolniczej działalności gospodarczej stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 PDOFizU, a w konsekwencji przychód z tytułu nagród uzyskanych przez zwycięzców konkursów, tj. przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU).

Podsumowanie

Trzeba zauważyć, że jest to zmiana w dotychczasowym stanowisko NSA odnośnie opodatkowania wygranych w konkursach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU, uzyskiwanych przez przedsiębiorców. Dotychczas w orzecznictwie uznawano, że jeżeli określony podmiot organizuje przedsięwzięcie spełniający wymogi przypisane konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane stanowią przychód z konkursu. Tego zaś rodzaju przychód podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym bez względu na fakt, czy uzyskał go przedsiębiorca, czy też osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.

 

Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź