Zmiany w zakresie poboru opłat wprowadziła nowelizacja ustawy o drogach publicznych i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1087). Teraz to Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS), a nie jak wcześniej Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) pobiera opłatę elektroniczną za przejazd po krajowych drogach publicznych. Należność jest pobierana za pomocą systemu teleinformatycznego („Systemem Poboru Opłaty Elektronicznej KAS”).

Jakie dane może gromadzić Szef KAS? Ustawa stanowi, że jest to w szczególności liczba kilometrów przejechanych przez pojazdy samochodowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, z wyłączeniem ciągników rolniczych. m.in. z uwzględnieniem różnicowania stawek opłaty elektronicznej ze względu na liczbę osi lub emisję spalin pojazdu.

Szef KAS może udostępniać dane osobowe z systemu innym organom, w szczególności GITD.