Ulga abolicyjna została uregulowana w art. 27g PDOFizU. Skierowana jest ona do osób, które mają miejsce zamieszkania na terytorium RP i podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Jak podkreśla resort finansów, ulga abolicyjna bardzo często wiąże się z podwójnym brakiem opodatkowania. Oznacza to, że osoby pracujące za granicą nie płacą podatku ani w miejscu zamieszkania, ani tam, gdzie zarabiają pieniądze. Jej zadaniem było niwelowanie różnic w systemach podatkowych

Zmiany w przepisach dotyczących ulgi abolicyjnej przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z założeniami, przygotowana przez resort finansów nowelizacja ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. W ramach proponowanych zmian MF przewidział wprowadzenie specjalnej kwoty wolnej dla osób pracujących za granicą w wysokości 8000 zł. Resort finansów zapowiada, że dla podatników osiągających dochody nie przekraczające tej kwoty – sytuacja podatkowa nie ulegnie zmianie, zaś jej przekroczenie będzie oznaczało zmianę zasad opodatkowania. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać od 1.1.2021 r.