Z komunikatu MRPiT wynika, że z powodu epidemii COVID-19, na czas jej trwania, zostaje zawieszona organizacja „Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy”. 48. edycja tego Konkursu zostanie zorganizowana po zakończeniu stanu epidemii.

Źródło:

gov.pl