Odwołanie od zarządzenia przewodniczącego o odmowie sprostowania protokołu