Z odpowiedzi na interpretację poselską nr 4441 wynika, że planuje się odroczenie:

– terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z 1.7.2020 r. na 1.1.2021 r. tj. dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; a także dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

– terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z 1.1.2021 r. na 1.7.2021 r. tj. do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.