Pismo Europejskiej Rady Ochrony Danych powstało w odpowiedzi na pytanie o zgodność inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie plików cookie z przepisami o ochronie danych, z którym zwróciła się ona do Rady 10 października. Komisja zwróciła się wtedy do Rady o sprawdzenie zgodności projektu z RODO oraz unijną Dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej. Projekt Komisji Europejskiej „cookie pledge initiative” został pozytywnie przyjęty przez Europejską Radę Ochrony Danych na grudniowym posiedzeniu.

Inicjatywa Komisji polega na zobowiązaniu się przez podmioty prowadzące strony internetowe do uproszczenia systemu zarządzania plikami cookie dla użytkowników stron internetowych. Ma to pomóc przeciwdziałać tak zwanemu „zmęczeniu plikami cookie”, czyli zjawisku polegającemu na wyrażaniu przez użytkownika zgody na pliki cookie losowo, a nie zgodnie z jego rzeczywistymi chęciami ze względu na nadmiar komunikatów o plikach cookie. EROD w swoim piśmie pochwala inicjatywę określając ją jako „pomagającą chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych poprzez umożliwienie im dokonywania skutecznych wyborów i zwiększenie przejrzystości wobec użytkowników”. Jednym z ważniejszych postanowień inicjatywy Komisji w zakresie przeciwdziałania „zmęczeniu plikami cookie” jest wprowadzenie zasady, zgodnie z którą po odrzuceniu zgody na pliki cookie, nie powinno się jej ponownie wymagać przez rok.

Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zdaniem EROD wdrożenie projektu Komisji Europejskiej może zapewnić użytkownikom serwisów internetowych każdorazowe otrzymywanie konkretnych informacji na temat sposobu przetwarzania ich danych osobowych, a także możliwych skutków wyrażenia zgody na używanie plików cookie przez administratora strony. Rada dodaje jednak, że samo przestrzeganie projektu Komisji nie będzie równoznaczne z pełną zgodnością działań z RODO i Dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej.

Źródła:

https://edpb.europa.eu/news/news/2023/edpb-cookie-pledge-initiative-should-help-protect-fundamental-rights-and-freedoms_en

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/letters/edpb-reply-commissions-initiative-voluntary-business-pledge_en