Od 1.5.2019 r. obowiązują nowe zasady rozliczenia zakupu kas rejestrujących.