Rady Polityki Pieniężnej uchwałą nr 2/2020 z 17.3.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej SKOK oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz.Urz. NBP, poz. 5)obniżyła stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%.

Uchwała weszła w życie 17.3.2020 r. i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiąz­kowej utrzymywanej od 30.4.2020 r.

Jednocześnie uchwałą nr 3/2020 Rady Polityki Pieniężnej z 17.3.2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stóp rezerwy obowiązkowej banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej SKOK oraz wysokości oprocentowania rezerwy obowiązkowej (Dz.Urz. NBP, poz. 6) z 0,5% do poziomu stopy referencyjnej NBP. Zatem wysokość oprocentowania środków rezerwy obowiązkowej, utrzymywanej przez banki, SKOK i Krajową SKOK na rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej wynosi 1,0% wysokości stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez NBP. Uchwała wejdzie w życie z 30.4.2020 r.