Chodzi o następujące obszary tematyczne:

  • Akcyza, Gry Hazardowe, Przemieszczenia i Przewozy,
  • Cło, Granica, Statystyka,
  • Obsługa Wniosków i Zabezpieczeń.

Każdy z tych obszarów został podzielony na grupy usług skarbowo-celnych. Na stronach poszczególnych grup znajdą się informacje o usługach dostępnych na PUESC-2 i planowanych do udostępnienia w tym serwisie w 2021 roku.

Okres przejściowy 10-30.6.2021

W okresie przejściowym, który jest planowany od 10 czerwca do 30.6.2021 roku, formularze interaktywne w dotychczasowym serwisie PUESC będą udostępnione także w serwisie PUESC-2. Będzie można z nich skorzystać:

  • wyłącznie na PUESC – przed przeniesieniem użytkownika do nowego serwisu,
  • wyłącznie na PUESC-2 – po przeniesieniu użytkownika do nowego serwisu.

Użytkownicy będą przenoszeni sukcesywnie, a informacja o przeniesieniu będzie dostępna na portalu.

Do momentu przeniesienia na PUESC-2 użytkownicy będą mogli w ramach tego portalu korzystać wyłącznie ze Strefy klienta KAS.

Po przeniesieniu użytkownika na PUESC-2 w ramach dotychczasowego PUESC dostępne będą nadal usługi:

  • e-Import,
  • e-Eksport,
  • e-Tranzyt,
  • e-ICS,
  • e-Status.

Po okresie przejściowym od 1.7.2021 r.

Po okresie przejściowym, z założenia od 1.7.2021 roku, w serwisie PUESC-2 będą udostępniane stopniowo nowe usługi skarbowo-celne, szczególnie dotyczące:

• obsługi wniosków i wydawania decyzji,
• awizacji towarów i środków transportu oraz ich obsługi na granicy,
• rozliczania procedur specjalnych.

Źródło: PUESC