Minister Finansów obwieszczeniem z 14.8.2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ordynacji podatkowej na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 730) określił wartość poszczególnych rzeczy lub praw w dniu ustanowieniu zastawu na kwotę 13 500 zł. Jest to wyższa o 500 zł wartość rzeczy lub praw ustanowionych na 2020 r. (w 2020 r. jest to 13 000 zł).

Ponadto Minister Finansów w obwieszczeniu z 13.8.2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ordynacji podatkowej na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 729) określił wysokość kary porządkowej w postępowaniu podatkowym na kwotę 2900 zł (w 2020 r. jest to kwota 2800 zł).