Zmiana do rozporządzenia Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 273 ze zm.) określa nowe wzory deklaracji:

1) formularz główny deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo);

2) formularz szczegółowy o podatku akcyzowym od samochodów osobowych (AKC-4/E);

3) formularz szczegółowy o podatku akcyzowym od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów (AKC-4/K).

Obejmowane opodatkowaniem preparaty smarowe będą deklarowane na formularzu szczegółowym o podatku akcyzowym od preparatów smarowych, olejów smarowych i pozostałych olejów (AKC-4/K), na którym w obecnym brzmieniu deklarowane są oleje smarowe i pozostałe oleje.

Natomiast w przypadku formularza szczegółowego o podatku akcyzowym od samochodów osobowych (AKC-4/E) zmiana -w porównaniu do obowiązującej wersji dotyczy części B. w której wprowadza się poz. 7a. „Zwolnienia i obniżenia” i poz. 7b. „Ogółem podatek”, tak aby możliwe było wykazanie w deklaracji zwolnienia dla samochodów osobowych.

W konsekwencji ww. zmian zaktualizowania wymaga również formularz główny deklaracji AKC-4/AKC-4zo.