Jednocześnie zaproponowano dopuszczenie możliwości składania deklaracji akcyzowych w formie papierowej, ale taka możliwość zostanie ograniczone tylko do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak tłumaczą autorzy projektu, w przypadku tej grupy podatników deklaracje zazwyczaj składane są jednorazowo, więc zobowiązanie ich do przesłania deklaracji przez Internet mogłoby wiązać się z nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi.