Prace dotyczą projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która miałby wejść w życie 1.10.2019 r.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% będzie towarzyszyć obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Koszty pracy po zmianach wyniosą:

– 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) obecnie 111,25 zł,

– 3000 zł roczne (jednoetatowcy) obecnie 1335,00 zł,

– 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 139,06 zł,

– 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) obecnie 1668,72 zł,

– 4500 zł roczne (wieloetatowcy) obecnie 2002,05 zł,

– 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) obecnie 2502,56 zł.

Roczny zysk podatnika, który zarabia 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) wyniesie 472 zł. Natomiast przy zarobkach 4765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.), będzie to rocznie 732 zł.

Obniżka PIT będzie dotyczyć przychodów rozliczanych według skali podatkowej, uzyskiwanych m.in.:

– ze stosunku pracy,

– z działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia),

– z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych,

– z emerytury i renty,

– z praw majątkowych.

Niższa stawka ma być stosowana względem dochodów uzyskanych od początku października 2019 r. Bez zmian pozostanie natomiast stawka w wysokości 32% dla dochodów przekraczających próg 85 529 zł.