W obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 130a ust. 6c ustawy z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) ogłoszono maksymalne stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, obowiązujące w 2021 r.

W 2021 r. będą obowiązywać następujące stawki maksymalne opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym:

1) rower lub motorower: za usunięcie – 123 zł, za każdą dobę przechowywania – 23 zł;

2) motocykl: za usunięcie – 242 zł, za każdą dobę przechowywania – 31 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie – 523 zł, za każdą dobę przechowywania – 44 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie – 653 zł, za każdą dobę przechowywania – 57 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie – 922 zł, za każdą dobę przechowywania – 83 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie – 1360 zł, za każdą dobę przechowywania – 148 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie – 1654 zł, za każdą dobę przechowywania – 217 zł.