Tylko do końca 2020 roku podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do:

1) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

2) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Tak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 10.6.2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 r. poz. 1059). I nic nie wskazuje, że pomimo trudnej sytuacji w branży gastronomicznej nastąpi przesunięcie wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasy online.

Zasady odliczania (zwrotu) od podatku kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących online są przedstawione w: „Objaśnieniach podatkowych z 11.7.2019 r. Ulga na zakup kas rejestrujących on-line.