Od 1.1.2020 r. planowane są nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w PIT

W związku ze zmianami w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), które dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rozwiązania – zwolnienia części przychodu (ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z umów zlecenia zawartych z firmą) uzyskanego przez osoby młode, do ukończenia 26. roku życia z podatku, które musi zostać odzwierciedlone w formularzu podatkowym w sposób pozwalający na prawidłowe złożenie zeznania podatkowego za 2019 r., a także zmian w zakresie skali podatkowej, w tym kwoty zmniejszającej podatek, podwyższenia kwoty pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – konieczna jest zmiana wzorów deklaracji, informacji i oświadczeń w PIT. Stąd w nowym rozporządzeniu wprowadza się nowe wzory:

1) oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3;

2) deklaracji PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR;

3) informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, (IFT–1/IFT–1R).

Wzory nowych formularzy, co do zasady, będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2019 r., z wyjątkiem wzorów oświadczeń PIT-2, PIT-2A i PIT-3, które będą miały zastosowanie do dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1.1.2020 r.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych