ICO wyłonił sfery, na których koncentracja może mieć największy wpływ na ochronę interesu publicznego oraz zapewnić wsparcie dla rozwoju gospodarczego. Jako istotne zagadnienia organ wskazał m.in. konieczność zapewnienia możliwości udostępniania danych w sposób odpowiedzialny czy monitorowanie innowacyjnych technologii pod kątem ochrony prywatności.

Priorytety na najbliższe miesiące obejmować będą m.in.

Ochronę obywateli

ICO podkreśla konieczność reagowania na wysokie ryzyko związane z pandemią COVID-19. Z tego względu zamierza podjąć działania przeciw osobom wykorzystujących zaistniałą sytuację w celu pozyskiwania danych osobowych w sposób bezprawny. Organ wskazuje tym samym na obowiązek ochrony społeczeństwa przed możliwością poniesienia m.in. strat finansowych.

Zapewnienie wsparcia wzrostu gospodarczego z uwzględnieniem małych przedsiębiorców

Zgodnie ze stanowiskiem ICO należy skoncentrować się na zapewnieniu dostępu do informacji, wsparcia oraz praktycznych narzędzi dedykowanych dla biznesu. Umożliwi to rozwijanie się firm oraz zapewnianie przez nie bezpiecznych usług w trakcie udostępniania danych osobowych czy wdrażania sztucznej inteligencji.

Proporcjonalny nadzór

Istotne zagadnienie stanowi zapewnienie wysokiego poziomu świadomości, oraz monitorowanie wpływu koronawirusa na kwestie prywatności oraz prawa do informacji. Obejmuje to m.in. śledzenie kontaktów.

Dobre praktyki w ramach Sztucznej Inteligencji

Organ wskazuje na uwzględnianie kwestii ochrony prywatności w ramach wdrażania systemów sztucznej inteligencji w związku z pandemią COVID-19. Dotyczy to zarówno produktów konsumenckich, jak i aplikacji służących do nadzoru.

Zapewnienie ciągłości działania

ICO zarządza oraz koordynuje działania podczas pandemii, w celu utrzymania funkcjonowania struktur również w trakcie pandemii. Pomimo że niektóre projekty organu musiały zostać wstrzymane, jest on gotów realizować swoje zadania ustawowe obejmujące m.in. rozpatrywanie skarg oraz raportów dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych.

Źródło:

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/05/new-priorities-for-uk-data-protection-during-covid-19-and-beyond/