Ocena stanu zdrowia lub domniemywanie braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym w szkole przez komisję konkursową – wyrok NSA