W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1079 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 19.6.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Utworzono obwody głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych i wyznaczonych na 28 czerwca 2020 r.

Lp.

Armator

Siedziba

armatora

Nazwa statku

Nr obwodu

1

Uniwersytet Morski w Gdyni

Gdynia

Dar Młodzieży

1000

2

Uniwersytet Morski w Gdyni

Gdynia

Horyzont II

1001

3

3Oceans Sp. z o.o.

Warszawa

Fryderyk Chopin

1002

4

Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk

Sopot

Oceania

1003

5

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

BALTIC BETA

1004

6

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

LOTOS PETROBALTIC

1005

7

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

PETROBALTIC

1006

8

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

PETRO GIANT

1007

Ważne

Tym samym utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 23.4.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 754).