W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 754 opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 23.4.2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Utworzono więc obwody głosowania na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. Wykaz tych obwodów głosowania określa załącznik do rozporządzenia.

Lp.

Armator

Siedziba armatora

Nazwa statku

Nr obwodu

1.

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Gdynia

BALTICA

1000

2.

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

BALTIC BETA

1001

3.

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

PETRO GIANT

1002

4.

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

LOTOS PETROBALTIC

1003

5.

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

PETROBALTIC

1004