Od 1.9.2019 r. wszystkie transakcje olejem opałowym przeznaczonym do celów opałowych muszą być rejestrowane w systemie SENT. Jednak do końca marca 2020 r. trwa okres przejściowy i można stosować dotychczasowe regulacje, tzn. sprzedawać lub kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych uproszczonych w zakresie podatku akcyzowego AKC-RU. Można również pobierać i składać oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw w postaci papierowej.

Po okresie przejściowym, tj. od 1.4.2020 r., możliwe będzie już tylko zgłoszenie elektroniczne na formularzu AKC-RU.

Formularz AKC-RU

Formularz AKC-RU umożliwia rejestrację zgłoszenia uproszczonego i jest dostępny na stronie podatki.gov.pl albo na stronie puesc.gov.pl. Służy do informowania m.in. o posiadanych urządzeniach grzewczych, miejscu ich zainstalowania oraz planowanej ilości zużycia oleju opałowego.

Ministerstwo poinformowało, że dla osób fizycznych już zarejestrowanych poprzez stronę podatki.gov.pl, udostępniono usługę samodzielnego pobierania kodów transakcyjnych. Służą one potwierdzaniu odbioru dostawy paliw opałowych.