Podczas spotkania pozytywnie zaopiniowano ponad dwadzieścia projektów aktów prawnych. Akceptację uzyskał m.in. projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbędzie się 25 listopada br. Strona samorządowa poinformowała, że współprzewodnictwo KWRiST ze strony samorządowej obejmie Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego jako przedstawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.