Jak czytamy na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/zmiany-przepisow-o-poborze-podatku-u-zrodla:

„Procedura WHT refund dotyczy obowiązku poboru podatku u źródła według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości lub części podatku. 1 stycznia weszły w życie dwa rozporządzenia, które regulują te kwestie w zakresie podatku CIT i PIT:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 2421);
  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2416).”

Jednocześnie Ministerstwo Finansów deklaruje, że prace nad zmianami regulacji ustawowych dotyczących zasad poboru podatku u źródła, w tym zakresu obowiązywania procedury WHT refund, zostaną ukończone w 2021 r.