Nowy formularz PIT-8C (wersja 9) to obecnie będzie „Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych”. Należy w niej zamieścić tylko informacje dotyczące uzyskanych przez podatnika dochodów kapitałowych. Natomiast pozostałe, dotyczące przychodu, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej PDOFizU), czyli przychodów z innych źródeł, należy wykazywać w nowym formularzu PIT -11 (wersja 24) „Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” (w części F). Zatem obecnie w PIT-11 należy wykazywać: informacje z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 PDOFizU, w tym informację o wynagrodzeniu z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach (część F.), a także o stypendiach, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b PDOFizU (część E. poz. 10).

Terminy składania informacji i podpis

Warto przypomnieć, że: PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną do 31.1.2019 r. Natomiast podatnikowi należy przesłać informacje do końca lutego. Formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR – można podpisać danymi autoryzującymi.

Prawidłowy identyfikator podatkowy pracownika lub innego podatnika

Ministerstwo Finansów przypomina, aby wpisać prawidłowy identyfikator podatkowy pracownika lub innego podatnika, którym jest PESEL albo NIP, umożliwi to bowiem przygotowanie przez organy poprawnego zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-38 za rok 2018. Jeśli pracownik jest cudzoziemcem i zamieszkuje na terytorium naszego kraju, powinien posiadać identyfikator podatkowy PESEL. Rejestracją danych w rejestrze PESEL zajmują się organy gminy.

Formy przesyłania formularzy

Formularze można przesłać za pomocą:

1) formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów,

2) modułu finansowo-księgowego.

Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną, bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

3) bramki Ministerstwa Finansów: e-Deklaracje, Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD)

Szczegółowe informacje na temat przesyłania znajdują się na Portalu Podatkowym na stronie Ministerstwa Finansów.