Zgodnie z przepisami, pracodawcy muszą zapewnić osobom zatrudnionym jednorazowe rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk. Odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Jeżeli takie warunki są niemożliwe ze względu na charakter działalności w zakładzie pracy, wówczas konieczne staje się zapewnienie maseczek, które należą do środków ochrony osobistej związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ważne
W maseczkach powinny pracować osoby, które mają bezpośredni kontakt z interesantami lub klientami.