Ministerstwo Finansów poinformowało, że w celu odciążenia przedsiębiorców z nowych obowiązków w związku z panującym stanem epidemii przesuwa termin obligatoryjnego składania nowego JPK_VAT dla wszystkich podatników z 1.7.2020 r. na 1.10.2020 r.

O przesunięcie o 3 miesiące wprowadzenia obowiązków dotyczących stosowania nowego JPK_VAT przez małych, średnich i mikroprzedsiębiorców apelował Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Pierwotnie nowe JPK_VAT mieli stosować od 1.4.2020 r. duzi przedsiębiorcy, a od 1.7.2020 r. pozostali podatnicy. Jednak w związku z epidemią ustawą z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) przesunięto dla dużych przedsiębiorców o 3 miesiące termin wejścia w życie przepisów o składaniu nowym JPK_VAT. Ostatecznie Ministerstwo Finansów zdecydowało o wejściu nowego JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich podatników i od 1.10.2020 r.