27.9.2019 r. ukazały się objaśnienia podatkowe dotyczące wyboru formy opodatkowania. Szczegółowy zakres tych objaśnień jest nawet nieco szerszy i obejmuje:

– wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej, najmu prywatnego,

– wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie,

– wybór sposobu ustalania różnic kursowych,

– wybór sposobu wpłacania zaliczek i ryczałtów,

– wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych dla podatników PIT,

– wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy dla podatników CIT.

Uproszenia w tych kwestiach wiążą się w zasadzie z wprowadzonymi ustawami zmieniającymi – przewidują one bowiem, że składane dotychczas zawiadomienia będą ujmowane w formularzach zeznań czy deklaracji. Za wybór formy opodatkowania uważane będzie także faktyczne z niej skorzystanie, np. wpłata ryczałtu.

Małżonkowie powinni jednak zwrócić uwagę, że dla wyboru opodatkowania najmu u jednego z nich zachowano starą zasadę odrębnego oświadczenia, składanego do 20 dnia następnego albo do końca roku podatkowego (za grudzień). Ułatwieniem dla wynajmujących będzie jednak likwidacja ewidencji przychodów.

Ze zmianami w ustawie podatkowej związane są też nowe formularze, które obecnie są w fazie uzgodnień. Nowe formularze będą zawierały pola umożliwiające złożenie niezbędnych do dokonania wyboru oświadczeń w przypadkach, gdy brak odrębnego zawiadomienia urzędu skarbowego.

Stosownie do art. 14a – 14m ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) objaśnienia podatkowe chronią podatnika, który się do nich zastosuje przed konsekwencjami odmiennej interpretacji przepisów przez organy podatkowe.