Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów dotyczące Wykazu podatników VAT