Opodatkowanie kontraktów drogowych dotyczy w szczególności kwestii prawidłowego ich

zakwalifikowania jako:

1) jednej usługi złożonej, składającej się z wielu czynności będących elementami tej usługi złożonej i opodatkowanych z zastosowaniem stawki podatku VAT właściwej dla tej usługi złożonej, albo

2) zbioru odrębnych świadczeń, które nie tworzą jednej usługi kompleksowej i są opodatkowane stawką VAT właściwą dla każdego z tych świadczeń.

Dokonanie takiej kwalifikacji, jak również rodzaj wykonywanych czynności, determinuje sposób opodatkowania transakcji, w tym również zastosowanie właściwej stawki VAT.

Ministerstwo Finansów zauważa, że usługi utrzymania dróg mogą być świadczone w różnych modelach – różny może być zakres świadczeń, sposób ich realizacji, odpowiedzialność na ocenę charakteru tych usług, i w konsekwencji, na sposób ich opodatkowania VAT. Celem niniejszych objaśnień jest określenie podstawowych przesłanek, które mogą wskazywać, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym kompleksowym świadczeniem, czy ze zbiorem odrębnych świadczeń.

Cała treść ww. objaśnień podatkowych znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podatkowe