Stabilnie na rynku pracy

Efekty szerokiego pakietu wsparcia są wyraźne. Obserwujemy, że z miesiąca na miesiąc słabnie tempo wzrostu bezrobocia. Jeszcze w kwietniu liczba bezrobotnych wzrosła w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 6,2 proc., natomiast w lipcu już tylko 0,3 proc. (w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu pozostała na niezmienionym poziomie – 6,1 proc.

Płaca minimalna w górę

Jednym z przejawów realnej troski o los pracowników w Polsce, polskich rodzin, jest podniesienie płacy minimalnej. W 2021 r. minimalna pensja wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1050 zł. Wyniesie 2800 zł. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 18,30 zł.

Przyszłoroczna podwyżka płacy minimalnej spowoduje wzrost dochodów gospodarstw domowych o blisko 3 miliardy złotych.

Źródło:

www.gov.pl