Prace legislacyjne nad ustawą z 20.5.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw nie zostały jeszcze zakończone, ale przewiduje się, że ma ona wejść w życie 1.7.2021 r. Ustawa ta uchyla pojęcie sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju oraz regulacje odnoszące się do tej sprzedaży. W to miejsce wprowadza pojęcie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacje w tym zakresie. Dodatkowo w art. 96 ust. 1a VATU nakłada na dostawcę nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, dokonującego WSTO, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do naczelnika urzędu skarbowego przed dniem dokonania dostawy. W rezultacie podmioty te zostaną objęte obowiązkiem rejestracji w zakresie VAT. Stąd konieczność wprowadzenia nowego wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w VAT – VAT- R(wersja15).