Nowy wzór „Zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju” (VAT-21 wersja 3) jest dostosowany do rozwiązań przewidzianych w dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przyjętym przez Radę Ministrów w 28.6.2018 r. Nie ma obowiązku opatrywania nowego wzoru formularza VAT-21 pieczęcią.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 5.4.2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (Dz.U. Nr 55, poz. 538 ze zm.). Jednak do 31.12.2019 r. może być stosowany wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju określony ww. uchylonym rozporządzeniu bez konieczności opatrywania go pieczęcią. Pozwoli to podatnikom na korzystanie do końca roku z dotychczasowych wzorów zawiadomienia, a tym samym nie będą musieli zmieniać w ciągu roku programów komputerowych.