W rozporządzeniu określono wzór:

1) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust.1 ustawy z o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS),

2) stałego upoważnienia do wykonywania kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 62 ust. 5 ustawy o KAS.

Zmiany w ww. wzorach wynikają z konieczności uwzględnienia w świadectwie służby przypadku przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy jako odrębnej podstawy prawnej ustania stosunku służbowego.

Stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej wydane według wcześniejszego wzoru przed 1 lipca 2020 r. zachowuje ważność nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Jednocześnie do 31.12.2020 r. stałe upoważnienie do wykonywania kontroli celno-skarbowej może być udzielone według wzoru stałego upoważnienia określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21.12.2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.