Wzory informacji podsumowującej (VAT-UE) i korekty informacji podsumowującej (VAT-UEK) dostosowano do zmian w VATU wprowadzonych ustawą z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106).

W rozporządzeniu określono nowy:

1) wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE) oraz objaśnienia do tego wzoru;

2) wzór korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UEK) wraz z objaśnieniami

Nowe wzory stosuje się począwszy od rozliczenia za czerwiec 2020 r. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106), wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do rozliczenia za styczeń, luty, marzec, kwiecień lub maj 2020 r.

W efekcie podatnicy dokonujący przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock będą musieli dwa razy składać informację podsumowującą – na potrzeby zaraportowania przemieszczenia towarów oraz później na potrzeby zaraportowania WDT.