Nowy wzór „Informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu” (VAT-23 wersja 3) jest dostosowany do rozwiązań przewidzianych w dokumencie rządowym pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” przyjętym przez Radę Ministrów w 28.6.2018 r. oraz stanowi realizację zobowiązania członków Rady Ministrów do rezygnacji, w terminie jednego roku od dnia przyjęcia informacji, z obowiązku stosowania pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Zatem nie ma obowiązku opatrywania nowego formularza VAT-23 pieczęcią. Ponadto zniesiono wymóg podawania REGON.

Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Finansów z 26.6. 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 2012 r. poz. 780) traci swoją moc. Jednak do 31.12.2019 r. może być stosowany wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23 wersja 2) określony w załączniku do uchylanego rozporządzenia, z tym że nie jest wymagane opatrzenie informacji pieczątką podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.