Kontrolerzy podatkowi będą korzystać z nowego wzoru upoważnienia imiennego do przeprowadzenia kontroli podatkowej (KON-W). Druk ten (który stanowi załącznik do przedmiotowego rozporządzenia) został dostosowany do zmian związanych z wprowadzeniem Prawa przedsiębiorców.

Druk KON-W jest analogiczny do dotychczasowego. Zostały wprowadzone do niego jedynie zmiany dostosowawcze – w pouczeniu o podstawowych prawach i obowiązkach kontrolowanego, wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r., poz. 646). Zmianie uległy elementy KON-W, które dotyczą pouczeń, w tym m.in. nowej podstawy prawnej (Prawo przedsiębiorców zamiast ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).