Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13). Rozporządzenie ma wejść w życie 1.6.2019 r. Nowy wzór VAT-13 będzie dostosowany do zmian ustawowych i ma na celu uproszczenie obowiązków podatkowych.

W prowadzona zmiana w deklaracji podatkowej VAT-13 wiąże się z tzw. likwidowaniem barier rozwojowych. W ramach tej strategii podatnicy zostali zwolnieni z obowiązku używania pieczęci/pieczątek w obrocie prawnym. Uznano bowiem, że powszechność wymogu identyfikacji podmiotów i osób w obrocie prawnym za pomocą pieczęci/pieczątek (firmowych lub imiennych) w relacjach między obywatelem/przedsiębiorcą a organami administracji/organami władzy jest dolegliwością nieadekwatną do osiąganego rezultatu. W konsekwencji również w deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego VAT-13 został zlikwidowany obowiązek stosowania pieczątki.

Nowy wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13) ma być wprowadzony począwszy od rozliczenia za czerwiec 2019 r., czyli będzie należało go złożyć do 25.7.2019 r. Dotychczasowy wzór VAT-13 (wersja 1) może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2019 r., z tym że nie jest wymagane stawianie pieczątki przez przedstawiciela podatkowego lub osobę reprezentującą przedstawiciela podatkowego.