Nowy wzór deklaracji podatkowej VAT przedstawiciela podatkowego (VAT-13)