Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 267), a ściślej – załącznik nr 2 do tego rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2320) i zaktualizowany przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2515).

Załącznik ten określa wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). W zmienionym wzorze, po pierwsze, w części B.1. formularza dodano poz. 7a „Status podatnika”; w jednej deklaracji można wskazać tylko jeden status podatnika, który odnosi się do wszystkich wykazanych samochodów osobowych; trzeba zaznaczyć jeden właściwy kwadrat:

  1. współwłaściciel;
  2. podmiot podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodów osobowych, prowadzący sprzedaż nowych samochodów osobowych na rzecz wyspecjalizowanych salonów sprzedaży;
  3. inny (np. osoba fizyczna będąca jedynym właścicielem).

Po drugie, w części D formularza dodano pozycje:

  • 21k, 26k, 31k i 38k – rodzaj nadwozia (kombi, sedan, hatchback 3 drzwi, hatchback 5 drzwi, inny – wskazać jaki);
  • 21l, 26l, 31l i 38l – dowód własności (umowa sprzedaży, faktura ze wskazaniem numeru, inny);
  • 21m, 26m, 31m i 38m – tytuł zwolnienia (pole wypełnia się wyłącznie w przypadku samochodu osobowego zwolnionego z podatku akcyzowego): mienie przesiedlenia, samochód elektryczny lub napędzany wodorem, samochód specjalistyczny, samochód hybrydowy typu plug-in, pozostałe;
  • 21n, 26n, 31n i 38n – liczba pozostałych współwłaścicieli.

Nowy wzór to formularz AKC-U/S(3).