Subiektywnym okiem praktyka: projekt pomimo zgłaszanych licznych wątpliwości i uwag ze strony samorządów nadal zwiera kontrowersyjne rozwiązania.

Wśród nich należy wskazać m.in. kwestie:

1) zaświadczeń wystawianych z urzędu, co pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

2) uszczuplenia nie tylko Skarbu Państwa, ale przede wszystkim samorządu z dochodów,

3) w istocie wywłaszczenie samorządu i pozbawienie go jego majątku, co zwłaszcza w kontekście wejścia w życie propozycji z dniem 1.1.2019 r., i planowania budżetu na nowy rok w istotny sposób wpłynie na prace samorządu,

4) naruszenia samodzielności jst.