Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do poziomu aż 30 tysięcy zł

Zgodnie z założeniami Nowego Ładu, kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do poziomu aż 30 tysięcy zł.

W obecnym stanie prawnym, kwota wolna od podatku dla większości podatników wynosi zaledwie 3 tys. zł. Co więcej, obecna kwota wolna obowiązuje jedynie w przypadku rozliczania podatku według skali podatkowej, tj. według stawek 17% i 32%. Kwota wolna nie jest zaś możliwa do wykorzystania przez przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym.

Nowy Ład zakłada, że nowa kwota wolna w wysokości 30 tys. zł obowiązywać będzie „wszystkich pracujących Polaków”. Z zapowiedzi tej wynikałoby więc, że nowa kwota wolna dotyczyć będzie również tych podatników, którzy do tej pory z tego przywileju korzystać nie mogli, a więc również tych osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, według stawki 19%.

Nowa kwota wolna oznacza zatem, że dochody do 2500 zł miesięcznie nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie opodatkowaniu odpowiednią stawką PIT. To jednak nie wszystkie zmiany w zakresie podatku dochodowego.

Próg podatkowy wyższy o niemal połowę

Drugą istotną zmianą zapowiedzianą w ramach Nowego Ładu jest podwyższenie kwoty progu podatkowego.

Przypomnijmy, że osoby rozliczające się według skali podatkowej, płacą podatek dochodowy według dwóch stawek, tj. 17% i 32%. O tym, która ze stawek ma zastosowanie w konkretnej sytuacji, decyduje poziom osiągniętych przez podatnika dochodów. Wartością graniczną, czyli właśnie progiem podatkowym jest obecnie kwota 85 528 zł. Dochody poniżej tej kwoty opodatkowane są stawką PIT w wysokości 17%, natomiast nadwyżka dochodów ponad kwotę progu podatkowego podlega opodatkowaniu stawką 32%.

Zgodnie z założeniami Nowego Ładu, wartość progu podatkowego ma istotnie wzrosnąć. Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian, próg podatkowy ma wynieść aż 120 tys. zł.

Źródło:

zus.pl