Pierwszą z proponowanych zmian jest utworzenie grup VAT. Oznaczałoby to, że rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie byłyby objęte podatkiem VAT, co skutkowałoby zmniejszeniem nakładów pracy zarówno dla podmiotów należących do grupy kapitałowej jak i organów podatkowych.

Drugą propozycję stanowi opcjonalne opodatkowanie VAT dla instytucji finansowych korzystających ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685, ze zm.). Program przewiduje zmianę umożliwiającą instytucjom finansowym dobrowolnego skorzystania z opodatkowania podatkiem VAT.

Oczywiście, jako że jest to tylko program partii politycznej i nie jest jeszcze nawet projektem żadnej ustawy, to czas wdrożenia i ostateczny wygląd tychże zmian są bardzo niepewne i nie muszą wcale wejść w życie.

Źródło: http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf