Nowy JPK_VDEK

Od 2020 r. obowiązują nowe wymogi związane z rozliczeniami VAT. Ustawodawca zastąpił dotychczasowe formularze deklaracji jednym plikiem JPK zawierającym szczegółowe dane dotyczące transakcji oraz zdarzeń mających wpływ na prawidłowość ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Istota JPK_VDEK polega na zastąpieniu dotychczasowo funkcjonujących deklaracji VAT-7/VAT-7K i VAT-27 oraz pliku JPK rozbudowanym plikiem JPK_V7M (dla podatników rozliczających się miesięcznie) i JPK_V7K (rozliczających się kwartalnie).

Zmiana terminów

W stanie prawnym przed wybuchem pandemii wdrożenie nowego JPK zostało rozłożone w czasie. Ustawodawca przewidział, że :

– od 1.4.2020 r. zmiany zaczną obowiązywać dużych przedsiębiorców,

– od 1.7.2020 r. – pozostałych podatników VAT.

Terminy złożenia niektórych deklaracji uległy zmianie ze względu na ogłoszenie stanu epidemiologicznego. Pierwotnie zostały przesunięte:

– z 1.4.2020 r. na 1.7.2020 r. – w zakresie obowiązku składania nowego JPK_VAT z deklaracją;

– z 13.4.2020 r. do lipca 2020 r. – na zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
Ostatecznie terminy te przesunięto na 1.10.2020 r. – (przyp. red.)

To co istotne, od 1.10.2020 r. nowy JPK_VAT będą składać już wszyscy podatnicy, niezależnie od swojego statusu. Ponadto, jak wynika z komunikatu MF stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. Resort wyjaśnił, że w celu skorzystania z tego odliczenia podatnicy będą musieli skorygować zeznania za 2019 r. Warunkiem jest, aby osoby, które chcą skorzystać z tego odliczenia osiągnęły spadek przychody w bieżącym roku o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.