Z przedstawionego harmonogramu wynika, że egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca 2020 r. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia 2020 r. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki przedstawiony zostanie do 30 września.

Natomiast egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22.6.2020 r. do 9.7.2020 r. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28.8.2020 r.

Źródło: www.gov.pl