Rada Ministrów pracuje obecnie nad zmianami w ustawie o VAT (tzw. SLIM VAT). Wśród wielu propozycji znalazła się zapowiedź zmiany charakteru wiążących informacji stawkowych, które umożliwiają prawidłowe klasyfikowanie towarów i usług i co za tym idzie idzie – przyporządkowanie im odpowiedniej stawki VAT.

Obecnie wiążące informacje stawkowe obowiązują co do zasady bezterminowo, ale w propozycji, nad którą pracuje Rada Ministrów znalazł się zapis, że będą ważne czasowo – przez trzy lata. Dlatego Rzecznik wysłał pismo do Ministra Finansów, zwracając uwagę na ten problem dla przedsiębiorców. W ocenie Rzecznika czasowe obowiązywanie tak ważnej instytucji prawa podatkowego, w dodatku chroniącej przedsiębiorców, stanowi „naruszenie zasady pewności prawa oraz stanowi dodatkowe obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców (związane z koniecznością pilnowania terminu ważności WIS i występowania o kolejną WIS w sytuacji wygaśnięcia dotychczasowej)”. Rzecznik nie podziela argumentu, że czasowe obowiązywanie WIS przyczyni się do jednolitości orzecznictwa. Ponadto, w piśmie skierowanym do MF zauważa, że pozbawienie ochrony wynikającej z WIS, jeśli transakcja została uznana za nadużycie prawa (art. 5 ust. 5 VATU) jest nadregulacją. Sama klauzula nadużycia prawa pozbawia ochrony nieuczciwego podatnika.

Rzecznik zgłosił też kilka innych postulatów. Chciałby m.in. podniesienia limitu prezentów niskiej wartości do 45 zł – w projekcie wartość jest podwyższona jedynie z 10 do 20 zł oraz kwoty prezentów ewidencjonowanych do przynajmniej 150 zł (równowartość 30 euro).

Rada Ministrów zamierza przyjąć projekt nowelizacji VATU w III kwartale 2020 roku.