Zmiany w zakresie działania i sposobu organizacji KSR są związane z epidemią Covid-19. W projekcie rozporządzenia przewidziano, że KSR będzie mógł podejmować uchwały przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w trybie obiegowym.

Ponadto przewiduje się wdrożenie rozwiązań pozwalających na zwoływanie i przeprowadzanie w taki sposób (np. z wykorzystaniem telekonferencji) samych posiedzeń KSR. Nowa formuła będzie mogła objąć też rozpatrywanie spraw należących do właściwości KSR w trybie obiegowym.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.