Obowiązujące zmiany wynikają z nowego rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz.U. 2018 r. poz. 2496).

Zmiany, w stosunku do dotychczas obowiązujących wzorów, wynikają przede wszystkim z dostosowania do aktualizacji wprowadzanych 1.1.2019 r. ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) do art. 5 ustawy z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 63) – w zakresie przywrócenia nazwy i NIP podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową podatnika. Uwzględniono również wskazanie, kto zajmuje się prowadzeniem dokumentacji rachunkowej (podatnik czy nie), co jest potrzebne dla zapewnienia aktualizacji/zmian tej informacji.