W projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przygotowano nowe wzory zeznań podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych składanych za 2020 rok. Jak informuje ministerstwo, dla potrzeb rozliczenia rocznego za 2020 rok konstrukcja niektórych formularzy, tj. PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37 oraz załączniki do tych zeznań tj. PIT/B, PIT/D, PIT/DS, PIT/O, PIT/IP i PIT/Z wymaga modyfikacji mającej na celu uwzględnienie zmian przepisów podatkowych wpływających na sposób rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Dodatkowo w celu rozliczenia tzw. ulgi na złe długi, utworzono nowy wzór załącznika PIT/WZ. Za 2020 r. utworzono nowy wzór załącznika PIT/SE-Informację o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie SSE lub na podstawie decyzji o wsparciu

Rozporządzenie ma wejść w życie z 1.1.2021 r. i będzie mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od 1.1.2020 r., z wyjątkiem przypadków, gdy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) zostanie złożone według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.12.2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W takim przypadku prawidłowe będzie zastosowanie wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.