W związku z licznymi zmianami w ustawie z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU), a także ustawie z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.; dalej: RyczałtU), które weszły w życie z 1.1.2019 r. konieczne jest sporządzenie nowych wzorów zeznań podatkowych, deklaracji i informacji podatkowych, które uwzględniają te zmiany.

W projekcie rozporządzenia Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – określono nowe wzory formularzy podatkowych oznaczonych symbolami: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z i PIT/ZG, umożliwiające prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.

Natomiast w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – określono nowe wzory formularzy podatkowych oznaczonych symbolami: PIT-28, PIT-28S, PIT16A, PIT-19A, PIT-28/B, PIT/O i PIT/D, umożliwiających prawidłowe wykonanie obowiązków podatkowych przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego za 2019 r.

Rozporządzenia zawierające nowe wzory wejdą w życie z 1.1.2020 r.

Nowe wzory będą mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów (przychodów) lub poniesionych strat od 1.1.2019 r.

Jeśli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zeznanie, deklaracja lub informacja podatkowa zostały złożone według dotychczasowego wzoru, to wówczas uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowych rozporządzeń.